Tumblelog by Soup.io
 • zmijka89
 • temptationrevelation
 • Bigger
 • katvont
 • Vafan
 • patronus
 • borsuk
 • rugia
 • peanute
 • usagii
 • kiga
 • chiyu
 • smerfetka
 • Narcisse-Noir
 • lovcie
 • windingroads
 • selvish
 • szabatowa
 • trapland
 • eklerrka
 • anewryzm
 • pippameduza
 • lefu
 • AdikTheOne
 • ajdzilla
 • irmelin
 • czinok
 • 8agienny
 • Okruszek
 • lanforme
 • mariaxawaria
 • coupdetat
 • TheOtherRugia
 • Mijime
 • warkocz
 • gosialke
 • weightless
 • dotknij
 • BirdofParadise
 • happykokeshi
 • Sunnyshadow
 • Jacobuniverse
 • blue-chips
 • equip4pilates
 • berrishchoclate
 • majenki
 • synu
 • Izzy721
 • Gruffudd
 • Subli
 • wybuchmuzgu
 • yourjinx
 • boli
 • BloodEve
 • pajongie
 • prime-lews-telamon
 • doomedman
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 18 2017

Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Żulczyk
Reposted fromawkwardx awkwardx viaxannabelle xannabelle

Większość kobiet ma proste potrzeby i naprawdę nie wymaga wiele. Coś do jedzenia. Ładny ciuch. Kawałek wygodnego łóżka. No i przede wszystkim żadnych idiotów.

— - Rafał Wicijowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaxannabelle xannabelle
1463 a5d8
Reposted fromsilence89 silence89 viagabrynia gabrynia
9666 27f4 500
Reposted from12czerwca 12czerwca viainzynier inzynier
8485 ce99 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viainzynier inzynier
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viakarrolka karrolka
7980 cc09 500
Reposted fromNekoii Nekoii viakarrolka karrolka
3622 bcb2
Reposted fromaoi-herondale aoi-herondale viakarrolka karrolka
1794 594f 500
Reposted fromtfu tfu viakarrolka karrolka
5247 dd45 500
Reposted fromtfu tfu viakarrolka karrolka
4050 79ac
7519 d146
Reposted fromtwice twice viacudoku cudoku
2655 a24f 500
Reposted fromvermis vermis viaou ou
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamonjurka monjurka
9702 6e91 500
B I G S E X Y A S S
Reposted fromkarrolka karrolka
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viairmelin irmelin
4082 b0b2 500
useless lifehack #5
9780 26fd 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viabrianmay brianmay
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl