Tumblelog by Soup.io
 • zmijka89
 • temptationrevelation
 • Bigger
 • katvont
 • Vafan
 • patronus
 • borsuk
 • rugia
 • peanute
 • usagii
 • kiga
 • chiyu
 • smerfetka
 • Narcisse-Noir
 • lovcie
 • windingroads
 • selvish
 • szabatowa
 • trapland
 • eklerrka
 • anewryzm
 • pippameduza
 • lefu
 • AdikTheOne
 • ajdzilla
 • irmelin
 • czinok
 • 8agienny
 • Okruszek
 • lanforme
 • mariaxawaria
 • coupdetat
 • TheOtherRugia
 • Mijime
 • warkocz
 • gosialke
 • weightless
 • dotknij
 • BirdofParadise
 • happykokeshi
 • Sunnyshadow
 • Jacobuniverse
 • blue-chips
 • equip4pilates
 • berrishchoclate
 • majenki
 • synu
 • Izzy721
 • Gruffudd
 • Subli
 • wybuchmuzgu
 • yourjinx
 • boli
 • BloodEve
 • pajongie
 • prime-lews-telamon
 • doomedman
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

4926 c037
Reposted fromteawho teawho viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Mam tylko jedno ciało i jedną duszę, z których pierwsza jest dla mnie za ciężkie, a druga zbyt mroczna. Marzy mi się jedna cudowna, złocista chwila, poza strefą dziejów, wznosząca się ponad mękę organów wewnętrznych i melodię rozkładu naszych ciał.
Reposted fromxempx xempx
3367 c08f 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaoll oll
7567 67c3
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaxempx xempx
3413 6674 500
a silent voice // nishimiya shouko
Reposted fromshouldigetoff shouldigetoff viaxempx xempx
Są ludzie, którzy potrafią nie myśleć. Potrafią skupić się na egzaminach, mają w głowie listę zakupów, pieką ciasta a w niedzielę czytają książki. Są ludzie, którzy cieszą się każdym dniem, nową bluzką, wizytą u fryzjera, wyjściem do kina z bliską im osobą. Są też tacy ludzie, którzy myślą za dużo. Myślą o upływającym zbyt szybko czasie, o tym, że wszystko się nieustannie zmienia, o swoim życiu. Każdego wieczoru martwią się, że oto minął kolejny dzień, kolejny dzień minął im na niczym. Boją się, że zabraknie im czasu, że nie zdążą zrobić wszystkiego co chcieliby zrobić, nie zdążą powiedzieć swoim bliskim, że ich kochają i potrzebują. Że każda minuta, która właśnie mija to kolejna minuta bliżej końca. Ich, bądź tych na którym im zależy. Dla niektórych 24 lata to wiek bardzo młody, start w przyszłość, początek dorosłego życia. Dla innych to dopiero początek szukania sensu, próba znalezienia odpowiedzi na pytanie ,,kim chcę być? kim jestem?" i przygnębienie, że wciąż nie wiedzą. Rok, kolejny i jeszcze następny a z nim więcej niepewności, więcej smutku, zniechęcenia i coraz mniej ciepła i czułości.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaxempx xempx
6920 4a92
Reposted fromTenSigis TenSigis viaxempx xempx
Memento mori
Reposted frombumszakalaka bumszakalaka viaxempx xempx
2777 dfc8
He was talking about WW2 time poster in Ukraine. Allegedly during holodomor people started to eat bodies of their dead children's.

@mangoe
@Ubik
Reposted fromxempx xempx
6817 242b 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaxempx xempx
7957 8a54 500
Reposted fromkaiee kaiee viapanpancerny panpancerny
3256 7b36
Reposted fromxempx xempx
7814 b82b 500
Reposted fromproddy proddy viaxempx xempx
4787 7197 500
I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Reposted fromxempx xempx
4831 55a9 500
Reposted fromelegy elegy viastrzepy strzepy
0162 a2e3 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viapankamien pankamien
5531 f646
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viainzynier inzynier
Reposted fromnaich naich viaUbik Ubik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl